Τιμοκατάλογος επισκευών από τον Σπυρέτο

Υπηρεσίες επισκευής ηλεκτρονικών υπολογιστών στην Κέρκυρα από τον Σπυρέτο γρήγορα και οικονομικά. Άμεσες επισκευές φορητών και επιτραπέζιων υπολογιστών με εγγυημένο αποτέλεσμα από τους ειδικούς.
Τιμοκατάλογος επισκευών από τον Σπυρέτο
Τιμοκατάλογος επισκευών από τον Σπυρέτο
Τιμοκατάλογος επισκευών από τον Σπυρέτο
Τιμοκατάλογος επισκευών από τον Σπυρέτο

Επιτραπέζιοι και Φορητοί υπολογιστές…

 • Format/ επανεγκατάσταση λειτουργικού Windows ή Mac, 40 ευρώ.
 • Format/ επανεγκατάσταση λειτουργικού Linux, 30 ευρώ.
 • Εκκαθάριση από ιούς ή επισκευή λειτουργικού συστήματος (δίχως format ή επανεγκατάσταση λειτουργικού, όπου είναι εφικτό), 40 ευρώ.
 • Ανάκτηση δεδομένων από σκληρούς δίσκους και κάρτες μνήμης (memory stick) και άλλα αποθηκευτικά μέσα (όπου είναι εφικτό), από 100 ευρώ.

Η ελάχιστη χρέωση είναι 15 ευρώ και περιλαμβάνει… (*)

 • Τεχνικός έλεγχος/ εντοπισμός βλάβης.
 • Εγκατάσταση οδηγών υλικού.
 • Εγκατάσταση λογισμικού.
 • Αντίγραφα ασφαλείας.
 • Αντικατάσταση υλικού/ εγκατάσταση συσκευών.
 • Καθάρισμα από σκόνη/ έλεγχος ανεμιστήρων (σε επιτραπέζιους υπολογιστές).

* (δωρεάν κατά την επανεγκατάσταση λειτουργικού συστήματος και περιλαμβάνεται δίχως επιπλέον χρέωση κατά την επισκευής)

Φορητοί Υπολογιστές και Netbook…

 • Αντικατάσταση Inverter, από 30 ευρώ.
 • Αντικατάσταση Οθόνης, από 80 ευρώ.
 • Αντικατάσταση πληκτρολογίου, από 40 ευρώ.
 • Επισκευή Βύσματος Τροφοδοσίας, από 40 ευρώ.
 • Επισκευή Κάρτας Γραφικών, από 90 ευρώ. (*)
 • Επισκευή Μητρικής Laptop, από 100 ευρώ. (*)
 • Καθαρισμός από σκόνη και αλλαγή θερμοαγώγιμης σιλικόνης καθώς και τεχνικός έλεγχος μητρικής, 40 ευρώ.
* (Η επισκευή μητρικής πλακέτας ή κάρτας γραφικών στους φορητούς υπολογιστές, περιλαμβάνει 6μηνη εγγύηση επιστροφής χρημάτων)

Δίκτυα

 • Εγκατάσταση εξοπλισμού ADSL (στον χώρο του πελάτη), 60 ευρώ.
 • Εγκατάσταση και μελέτη ασύρματης πρόσβασης σε ξενοδοχεία και ανοικτούς χώρους, από 100 ευρώ.
 • Ενσύρματα δίκτυα και μελέτη αυτών, ρωτήστε μας.