Επισκευές υπολογιστών με έκπτωση στους Φοιτητές και στις Φοιτήτριες!

Οι φοιτητές με το πάσο τους και οι άνεργοι με κάρτα ΟΑΕΔ έχουν έκπτωση 30%!
Επισκευές υπολογιστών με έκπτωση στους Φοιτητές και στις Φοιτήτριες!

Επισκευές υπολογιστών με έκπτωση στους Φοιτητές και στις Φοιτήτριες! Αναγνωρίσαμε την συμβολή των σπουδαστών στην τοπική μας οικονομία και την αδυναμία πολλών να ανταποκριθούν στους αυξημένους προϋπολογισμούς που αντιμετωπίζουν χτίζοντας το μέλλον τους. Έτσι, από την πρώτη στιγμή υιοθετήσαμε μια αρκετά γενναιόδωρη έκπτωση προς κάθε σπουδαστή, οποιουδήποτε ιδρύματος (ΙΕΚ, ΑΤΕΙ, ΤΕΙ), οπουδήποτε στον κόσμο.

Μερικά παραδείγματα:

  • Format/ επανεγκατάσταση λειτουργικού Windows ή Mac, 28 ευρώ.
  • Format/ επανεγκατάσταση λειτουργικού Linux, 21 ευρώ.
  • Εκκαθάριση από ιούς ή επισκευή λειτουργικού συστήματος (δίχως format ή επανεγκατάσταση λειτουργικού, όπου είναι εφικτό), 28 ευρώ.
  • Στους φορητούς υπολογιστές, καθαρισμός από σκόνη και αλλαγή θερμοαγώγιμης σιλικόνης καθώς και τεχνικός έλεγχος μητρικής, 28 ευρώ.
Σημείωση: Η ελάχιστη χρέωση παραμένει 15 ευρώ και δεν υπόκειται σε καμία έκπτωση. Ο πλήρης τεχνικός έλεγχος περιλαμβάνεται στην ελάχιστη χρέωση.