Το παρόν άρθρο είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Ίσως κάποιοι γνωρίζετε την ύπαρξη κάποιον ασύρματων σημείων πρόσβασης, όπου η πρόσβαση είναι δωρεάν αλλά με περιορισμένη διάρκεια, για παράδειγμα, 1 ώρα την ημέρα.

Ο περιορισμός βρίσκεται στην MAC address της κάρτας δικτύου σας (http://el.wikipedia.org/wiki/Διεύθυνση_MAC)

Ο συγκεκριμένος περιορισμός είναι εύκολο να παρακαμφθεί με ένα αρκετά εύχρηστο πρόγραμμα, το Technitium MAC Address Changer.

  1. Κατεβάζετε το πρόγραμμα και το εγκαθιστάτε: http://www.technitium.com/tmac/index.html#download
  2. Τρέχετε το πρόγραμμα.
  3. Την πρώτη φορά θα σας εμφανίσει ένα μήνυμα όπου απλά πατάτε «Ναι» και ύστερα «ΟΚ».
  4. Επιλέγετε την ασύρματη κάρτα δικτύου σας:
  5. Και πατάτε Random MAC Address: 
  6. Και ύστερα «Change Now !»: 
  7. Θα αποσυνδεθείτε και μετά θα συνδεθείτε ξανά και θα μπορείτε να συνδεθείτε μέχρι να εξαντληθεί ξανά ο διαθέσιμος χρόνος!

Σημείωση: Ενδέχεται να μη λειτουργήσει σε κάποιους υπολογιστές ή κάρτες δικτύου.

Επαναλαμβάνω: Το παρόν άρθρο είναι για εκπαιδευτικούς σκοπούς.